Velkommen til IQ tester

IQ test på nett IQ står for «Intelligence Quotient» og var opprinnelig et uttrykk for forholdet mellom kronologisk og mental alder. I dag måles ikke IQ lenger på denne måten, men etter hvor du befinner deg i forhold til din egen aldersgruppe i befolkningen.

Hva er IQ
Det finnes mange definisjoner og forståelser av ordet "intelligens" eller IQ. Noen oppfatter et menneskes intelligens eller IQ som den totale sum av alle dets mentale egenskaper og ferdigheter. Andre definerer intelligens eller IQ som evnen til å tenke abstrakt. Andre igjen mener, at intelligens er et uttryk for i hvor høy grad man behersker de ferdigheter som ens eget samfunn ser opp til.

IQ test
Hva man måler ved en intelligenstest (IQ test) er noe annet. IQ er et mål for den "generelle kognitive evne" også kjent som Spearmans g - etter den forskeren som først foreslo eksistensen av den generelle psykometriske bakgrunnsfaktor, eller bare g.

Hva er vanlig IQ?
Gjennomsnittlig IQ er 100, med et standardavvik på 15. Dette innebærer at rundt 68 prosent vil oppnå en IQ på mellom 85 og 115, mens vel 2 prosent får høyere poengsum enn 130 IQ-poeng, og en tilsvarende gruppe vil få svakere poengsum enn 70 i IQ. En IQ under 85 vil med synkende verdier antyde stadig mer uttalte lærevansker.

Selv om det stadig ikke finnes noen fast definisjon av intelligens/IQ, kan en moderne IQ-test fremdeles fasinere og forarge når den deler inn mennesker etter IQ. Les mer om IQ tester her.